Møllestien Skive

Vægmaleri over postkasser på Møllestien Skive 1